Pasolini interview (24-11-1974)

De Travestieparty (30-9-1977)

Persvrijheid bleef intact bij Nieuwe Revu, tot de uitgever VNU het blad onder curatele plaatste, een censor gaf, de hoofdredacteur schorste en de 200.000 exemplaren van het kerstnummer van 1976 vernietigde omdat kerstboodschappen van Koningin Juliana waren verluchtigd met artistiek naakt. Het leidde tot een staking en een demonstratie in optocht onder begeleiding van vier agenten te paard naar het Van Gogh Museum, waar de minister van CRM zich bevond. 

This entry was posted in Journalistiek werk. Bookmark the permalink.